ReadyPlanet.com
dot dot
bulletPROJECTOR
bulletCOMPUTER
bulletPRINTER
bulletMULTIFUNCTION PRINTER
bulletVISUALIZER
dot
dot
bulletACER COMPUTER
bulletACER NOTEBOOK
bulletACER TABLETS
bulletACER SMART PHONE
bulletACER PROJECTOR
bulletACER SERVER
bulletACER MONITOR
dot
dot
bulletEPSON PRINTER แท้ง แท้แท้
bulletEPSON PHOTO
bulletEPSON ALL IN ONE
bulletEPSON LASER PRINTER
bulletEPSON DOT MATRIC
bulletEPSON PROGRAPHIC
bulletEPSON PHOTO เทคโนโลยี่
bulletEPSON INK
dot
dot
bulletFOCUS TIME RECORDER
bulletเครื่องบันทึกเวลา BINARY TIME RECORDER
bulletBAR CODE SCANNER
bulletคำถาม-เหตุผลการใช้ BINARY TR2001
dot
dot
bulletโปรแกรมบัญชี EASY ACC FOR WIN
bulletโปรแกรมเงินเดือน PAY ROLL
bulletโปรแกรมขายปลีก POINT OF SALE
bulletแบบฟอร์มเอกสารสำเร็จรูป
bulletฟรี โปรแกรมทดลองใช้งาน
dot
dot
bulletLemel computer
dot
dot
bulletROLAND CUTTING MACHINE
dot
dot
bulletเครืองฉีดพลาสติก Shine well
dot
dot
bulletBROACHING MACHINE
bulletรูปเครื่อง Broaching
bulletตัวอย่างชิ้นงาน Broaching
bulletBROACHING CUTTER
dot
dot
bulletรถไถ-พรวนดินเล็ก
bulletเครื่องย่อยกิ่งไม้ขนาดเล็ก
bulletชุดเครื่องเรือหางยาว
dot
dot
bulletFilterMist ระบบ ขจัดไอน้ำมัน
dot
dot
bulletKufo Dust collectors
bulletWet and Dry Vaccuum Cleaner
dot
dot
bulletรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ UTS PRECITION
dot
dot
bulletตรวจสอบระยะประกัน EPSON
bulletตรวจสอบระยะประกัน ACER
dot
dot
แบบฟอร์มเอกสารสำเร็จรูป

แบบฟอร์มใบกํากับสําเร็จรูป EASY-ACC สามารถ ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ แบบฟอร์มใบกํากับทุกชนิดผลิตโดยใช้เนื้อกระดาษที่มี คุณภาพ ทนทานไม่ฉีกขาดง่าย เคลือบด้วยน้ำยาคาร์บอน ชนิดพิเศษ สามารถพิมพ์ได้อย่างชัดเจนทุกสําเนาและสามารถเก็บได้นานโดยน้ำยาไม่เสื่อมคุณภาพมีรูปแบบ ให้เลือกหลายแบบขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ใช้งาน อยู่และการนําไปใช้งาน

สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย

แบบฟอร์มใบกํากับสําเร็จรูป EASY-ACC สามารถ นําไปใช้งานร่วมกับโปรแกรม EASY-ACC ได้ทันที เนื่องจากในโปรแกรมเองได้มีการจัดเตรียมค่าต่างๆไว้ให้เรียบร้อยพร้อมที่จะจัดพิมพ์ได้ทันทีโดยไม่จําเป็นที่
จะต้องสั่งพิมพ์ใบกํากับเป็นจํานวนมากๆซึ่งจะช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายอีกทั้งยังสะดวกต่อการนํา
โปรแกรมไปใช้งานอีกด้วยช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังสามารถ
นําใบกํากับไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมากมาย

รูปแบบมาตรฐาน ถูกต้องตามระเบียบ

แบบฟอร์มใบกํากับสําเร็จรูปEASY-ACC ได้รับการออกแบบโดยคํานึงถึงประโยชน์ต่อการนําไปใช้งานและ
ความถูกต้องตามระเบียบของกรมสรรพากรเป็นหลักดังนั้นจึงมีรายละเอียดที่ครบถ้วนสามารถนําไปใช้งาน
ได้กับกิจการทุกประเภทและทุกรูปแบบ โดยยังคงถูกต้องตามระเบียบทุกประการ

มีแบบให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ

แบบฟอร์มใบกํากับสําเร็จรูป EASY-ACC มีทั้งแบบชนิด 3 ใบชุด และ 5 ใบชุด ทั้งแบบขนาดมาตรฐานและ
ขนาดครึ่งใบ นอกจากนี้ยังมีแบบฟอร์มใบ PAY SLIP สําหรับโปรแกรมบัญชีเงินเดือน และค่าแรง
EASY-ACC PAYROLL และแบบฟอร์มต่อเนื่องขนาด 6 นิ้วสําหรับ โปรแกรมขายปลีก ณ จุดขาย
EASY-ACC Point of Sale ให้เลือกใช้ตามความต้องการ

 

 

ซอง PAYSLIP แบบ 3
ชั้น

รายละเอียด : เป็นแบบฟอร์มที่ออกแบบเพื่อใช้กับโปรแกรม EASY-ACC PAYROLL โดยเฉพาะ รายละเอียดในใบ PAYSLIP มีแสดงให้อย่าง ครบถ้วน อาทิเช่น เงินได้รายการหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายประกันสังคมอีกทั้งรายละเอียด ที่สําคัญอื่นๆ เช่น เงินได้,รายการหักต่างๆ เอกสารจะ ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่กิจการเก็บไว้ส่วนที่เป็นสําเนาที่ให้กับพนักงานไว้ตรวจสอบจะถูก เก็บอยู่ในซองอย่างมิดชิด ป้องกันการลักลอบดูเงินได้ของพนักงานภายในได้เป็น อย่างดี ขนาด 9 x 5.5 มีจํานวน 3 ใบชุด บรรจุกล่องละ 500 ชุด

 

ใบ PAYSLIP แบบ 2 ชั้น

รายละเอียด : เป็นแบบฟอร์มที่ออกแบบเพื่อใช้กับโปรแกรม EASY-ACC PAYROLL โดยเฉพาะ รายละเอียดในใบ PAYSLIP มีแสดงให้อย่าง ครบถ้วน อาทิ เงินได้ รายการหัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคม อีกทั้งราย ละเอียดที่สําคัญ อื่นๆ เช่นเงินได้,รายการหักอื่นๆ เอกสารจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนที่กิจการเก็บไว้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินและเป็นส่วนที่เป็นสำเนา ให้กับพนักงานไว้ตรวจสอบ ขนาด 9 x 5.5 จํานวน 2 ใบชุด บรรจุกล่องละ 500 ชุด

 

 

แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่องสําหรับพิมพ์ใบกํากับภาษีอย่างย่อ

รายละเอียด : ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้สําหรับโปรแกรม EASY-ACC Point of Sale โดยเฉพาะเป็น กระดาษต่อเนื่องขนาดเล็กเพียง 4 x 5.5 นิ้ว เหมาะสําหรับการออก ใบกํากับภาษีอย่างย่อ ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ Dotmatrix ทั่วไปโดยไม่จําเป็น ต้องใช้ SLIPPRINTER ซึ่งมีราคาสูงและเครื่องพิมพ์ก็ยังสามารถนําไปใช้งานประเภทอื่น ได้อีก แบบฟอร์มขนาด 4 x 5.5 นิ้วจํานวนบรรจุ 2000 ใบ/กล่อง

 
แบบฟอร์มใบกํากับชนิด 3 ชั้นแบบไม่มีหัว

รายละเอียด : แบบฟอร์มใบกํากับที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้อย่าง หลากหลาย และปรับใช้ได้หลายรูปแบบ เช่น ใบส่งสินค้า, ใบเสนอราคา, ใบสั่งจองสินค้า, ใบเสร็จรับเงิน, ใบกํากับภาษี ฯลฯ โดยกําหนดชื่อหัวใบกํากับ ได้เองจากในโปรแกรม ใช้ได้กับโปรแกรมระบบบัญชี ภาษาไทย EASY- ACC รายละเอียด ขนาด 11 x 9 นิ้ว บรรจุกล่องละ 500 ชุด
 
แบบฟอร์มใบกํากับชนิด 5 ชั้น
แบบมีหัวใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี


รายละเอียด : เป็นแบบฟอร์มใบกํากับที่มีจํานวนเอกสาร 5 ใบชุด
เหมาะอย่างยิ่งสําหรับกิจการที่ต้องการออกเอกสารใบกํากับภาษี
แบบเป็นชุด โดยในชุดประกอบด้วยต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน
,ต้นฉบับใบกํากับภาษี, สําเนาใบเสร็จรับเงิน และสําเนาใบกํากับภาษี
2 ใบ ขนาด 9 x11 นิ้ว จํานวนชุด 5 ใบชุด จํานวนบรรจุ 500 ชุด/กล่อง
 
แบบฟอร์มใบกํากับชนิด 3 ชั้นแบบไม่มีหัว
แบบครึ่งใบ

รายละเอียด : แบบฟอร์มใบกํากับที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้อย่าง หลากหลาย และปรับใช้ได้หลายรูปแบบ เช่น ใบส่งสินค้า, ใบเสนอราคา,
ใบสั่งจองสินค้า, ใบเสร็จรับเงิน, ใบกํากับภาษี ฯลฯ โดยกําหนดชื่อหัวใบ
กํากับ ได้เอง จากในโปรแกรม ใช้ได้กับโปรแกรมระบบบัญชีภาษาไทย EASY-ACC รายละเอียด ขนาด 6 x 9 นิ้ว บรรจุกล่องละ 500 ชุด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท เอ.เอ็ม.อี คอมพิวเตอร์ แอนด์เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ชลบุรี โทร 038 279222-5 (จ-ศ 8.00-17.30 น. ส 9.00-15.00 น.) Fax : 038-279-445 , 080-017-8558 เมธา (ติดต่อขอใบเสนอราคาได้ตลอดเวลา) Metha@amecomputer.com, Sale@amecomputer.com , AME@amecomputer.com