ReadyPlanet.com
dot
bulletPROJECTOR
bulletCOMPUTER
bulletPRINTER
bulletMULTIFUNCTION PRINTER
bulletVISUALIZER
dot
dot
bulletACER COMPUTER
bulletACER NOTEBOOK
bulletACER TABLETS
bulletACER SMART PHONE
bulletACER PROJECTOR
bulletACER SERVER
bulletACER MONITOR
dot
dot
bulletEPSON PRINTER แท้ง แท้แท้
bulletEPSON PHOTO
bulletEPSON ALL IN ONE
bulletEPSON LASER PRINTER
bulletEPSON DOT MATRIC
bulletEPSON PROGRAPHIC
bulletEPSON PHOTO เทคโนโลยี่
bulletEPSON INK
dot
dot
bulletFOCUS TIME RECORDER
bulletเครื่องบันทึกเวลา BINARY TIME RECORDER
bulletBAR CODE SCANNER
bulletคำถาม-เหตุผลการใช้ BINARY TR2001
dot
dot
bulletโปรแกรมบัญชี EASY ACC FOR WIN
bulletโปรแกรมเงินเดือน PAY ROLL
bulletโปรแกรมขายปลีก POINT OF SALE
bulletแบบฟอร์มเอกสารสำเร็จรูป
bulletฟรี โปรแกรมทดลองใช้งาน
dot
dot
bulletLemel computer
dot
dot
bulletROLAND CUTTING MACHINE
dot
dot
bulletเครืองฉีดพลาสติก Shine well
dot
dot
bulletBROACHING MACHINE
bulletรูปเครื่อง Broaching
bulletตัวอย่างชิ้นงาน Broaching
bulletBROACHING CUTTER
dot
dot
bulletรถไถ-พรวนดินเล็ก
bulletเครื่องย่อยกิ่งไม้ขนาดเล็ก
bulletชุดเครื่องเรือหางยาว
dot
dot
bulletFilterMist ระบบ ขจัดไอน้ำมัน
dot
dot
bulletKufo Dust collectors
bulletWet and Dry Vaccuum Cleaner
dot
dot
bulletรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ UTS PRECITION
dot
dot
bulletตรวจสอบระยะประกัน EPSON
bulletตรวจสอบระยะประกัน ACER
dot
dot
โปรแกรม ขายปลีก ณ จุดขาย


ทุกขั้นตอนเสร็จในหนึ่งเดียว
โปรแกรมขายปลีก ณ จุดขาย EASY-ACC POINT OF SALE (POS) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกิจการค้าปลีก และกิจการให้บริการทุกประเภท ที่ต้องการความรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท ปั๊มน้ำมัน ร้านอาหาร ร้านขายยา ร้านขายอะไหล่ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ร้านซักอบรีด ฯลฯ โดยโปรแกรมถูกออกแบบให้มีลักษณะการทำงานเช่นเดียวกับเครื่องเก็บบันทึกเงินสด (CASH REGISTER) พร้อมกับพิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อให้กับลูกค้าได้ทันที มีการแสดงจำนวนเงินด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่เป็นพิเศษ ป้องกันความผิดพลาดขณะบันทึกและทอนเงิน และเมื่อเชื่อมการทำงานเข้ากับโปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC ก็สามารถที่จะควบคุมในส่วนของสินค้าคงเหลือ การเบิกจ่ายหรือการรับเข้าของสินค้า คำนวณรายได้ค่าใช้จ่ายของกิจการ จนกระทั้งออกงบการเงินต่างๆได้อย่างสมบูรณ์ โดยการแสดงผลเป็นภาษาไทย การทำงานต่างๆ ได้ถูกจัดเรียงไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนพร้อมระบบความช่วยเหลือ ON-LINE HELP แบบสมบูรณ์ ที่ช่วยให้ท่านสามารถเรียนรู้การทำงานของโปรแกรมได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีการฝึกสอนใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมของ EASY-ACC ทั้งหมด ได้ถูกออกแบบให้สามารถทำงานโดยแยกเป็นอิสระจากกัน EASY-ACC POINT OF SALE ก็เช่นเดียวกัน ทุกกระบวนการที่เกิดขึ้นในส่วนการขายปลีกจะเสร็จสิ้นในตัวเอง เริ่มตั้งแต่ การบันทึกเงินทอนเริ่มต้นให้พนักงาน การออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ การเปลี่ยนใบกำกับภาษีอย่างย่อเป็นแบบเต็มรูป การบันทึกการนำส่งเงินสดประจำวัน และเมื่อรายการต่างๆ ถูกบันทึกเข้ามาในโปรแกรมแล้ว ท่านยังสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ทันที อาทิเช่น ใบกำกับที่ออกในแต่ละวัน, สรุปรายการรับเงินในแต่ละวัน, สถิติการจำหน่ายสินค้าตามช่วงเวลา, จำนวนเงินที่เครื่องเก็บเงินแต่ละเครื่องมีอยู่, จัดพิมพ์รายงานภาษีขาย ฯลฯ

การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ POS

EASY-ACC POINT OF SALE สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ POS ได้หลายชนิด เช่น เครื่องอ่านบาร์โค้ด, ลิ้นชักอิเลคทรอนิค, สลิปพรินเตอร์ และเครื่อง POS บางรุ่น ซึ่งจะช่วยให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยในโปรแกรมจะมีส่วนที่ให้กำหนดรายละเอียดในการต่อเชื่อมกับอุปกรณ์เหล่านั้น เช่น คำสั่งในการเปิดลิ้นชัก, คำสั่งในการตัดกระดาษ หรือการเลือก Port ในการต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ต่างๆ

รองรับงานในระบบแฟรนไชน์

ในกรณีที่กิจการมีสาขามากกว่า 1 แห่ง สามารถที่จะนำข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมาทำการปรับปรุงหรือประมวลผลที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาหลักได้ ซึ่งจะทำการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละสาขาได้ทันที ไม่ว่าจะเป็น เงินสดรับ, เงินสดที่นำส่ง, ยอดการจำหน่ายสินค้า โดยรายงานที่แสดงจะแยกตามของแต่ละสาขาให้ (รองรับจำนวนสาขาได้สูงสุด 150 สาขา) โดยข้อมูลที่นำส่งมายังสำนักงานใหญ่นั้นเป็นเพียงข้อมูลการขายในแต่ละวันซึ่งมีขนาดเล็ก โดยใบกำกับจำนวน 2000 ใบสามารถเก็บลงในแผ่นดิสก์ขนาด 1 แผ่น* (1.44 Mb.) ได้อย่างเพียงพอ ช่วยให้ท่านสามารถส่งข้อมูลผ่านทาง Modem หรือ Internet ได้ทันที **

* การจัดเก็บดังกล่าวจะต้องใช้วิธีการบีบอัดข้อมูลลงในแผ่นดิสก์
*** การจัดส่งข้อมูลผ่านทาง Modem หรือ Internet ผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง ในโปรแกรมไม่มีการทำงานในส่วนนี้ให้

การใช้งานร่วมกับโปรแกรม EASY-ACC Accounting System

EASY-ACC POINT OF SALE สามารถโอนรายการค้าที่บันทึกไปยังโปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC ACCOUNTING เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีสามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งระบบโดยไม่ต้องบันทึกรายการซ้ำๆ กัน เพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อน และให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ท่านจึงสามารถตรวจเช็คจำนวนสินค้าคงเหลือได้จากโปรแกรมสินค้าคงคลัง รายการรายได้ และรายการรับชำระเงิน โดยสามารถตรวจสอบได้จากโปรแกรมลูกหนี้ฯ นอกจากนี้ เมื่อท่านนำข้อมูลจากโปรแกรมสินค้าคงคลัง และโปรแกรมลูกหนี้ฯ โอนไปยังโปรแกรมบัญชีแยกประเภท ยังสามารถจัดพิมพ์งบการเงินเพื่อสรุปผลการดำเนินงานได้ทันที อาทิ งบทดลอง งบกำไรขาดทุน งบดุล งบแสดงฐานะทางการเงิน ฯลฯ

คุณสมบัติโดยละเอียดของโปรแกรม

 1. โปรแกรมทำงานแบบ FRONT OFFICE ออกแบบให้มีลักษณะเดียวกับเครื่องเก็บบันทึกเงินสด (CASH REGISTER) มีการแสดงจำนวนเงินด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่เป็นพิเศษ ป้องกันความผิดพลาดขณะบันทึกและทอนเงิน
 2. บันทึกการชำระเงินจากลูกค้าได้ทั้ง เงินสด บัตรเครดิต เช็ค รวมไปถึง ลูกหนี้ รองรับการทำงานในระบบสมาชิก โดยกำหนดส่วนลดและยอดสะสมได้
 3. กำหนดรหัสสินค้า และรหัสลูกหนี้ได้ ซึ่งการสร้างรหัสสินค้าในโปรแกรมจะมีผลต่อเนื่องไปยังโปรแกรมที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
 4. กำหนดสินค้าราคาพิเศษชั่วคราว, ราคาสินค้าโปรโมชั่น หรือลดเปอร์เซ็นต์จากราคาขายปกติ และเมื่อเกินกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ โปรแกรมจะนำราคาปกติมาใช้ทันที
 5. ใช้ได้กิจการทั้งแบบที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถกำหนดให้ราคาสินค้ารวมหรือแยกภาษีได้ นอกจากนี้ ยังสามารถออกใบกำกับภาษีโดยมีทั้งสินค้าที่คิดภาษีและสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีในใบกำกับใบเดียวกัน
 6. เปลี่ยนจากใบกำกับภาษีอย่างย่อเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปได้
 7. การนำส่งเงินสดของพนักงานในแต่ละวัน สามารถตรวจสอบได้ว่ามีเงินขาด-เงินเกินอยู่เท่าไร และโปรแกรมจะเก็บตัวเลขเหล่านั้นไว้เพื่อตรวจสอบได้ตลอดเวลา และถ้าใช้งานบนระบบ LAN ผู้มีหน้าที่ควบคุมสามารถตรวจสอบในขณะนั้นได้ว่าเครื่องเก็บเงินแต่ละเครื่องมีเงินสดอยู่เท่าไร
 8. บันทึกการนำเงินสดเข้าออกในระหว่างการปฏิบัติงานได้ และพิมพ์สำเนาเพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานได้ด้วย
 9. บันทึกยอดเงินรวมของสินค้าแทนการบันทึกจำนวนสินค้าได้ (เช่น กิจการปั๊มน้ำมัน) โดยโปรแกรมจะนำจำนวนเงินที่บันทึกมาคำนวณหาจำนวนสินค้าให้โดยอัตโนมัติ
 10. ระบบ PASSWORD ถึง 2 ชั้น ป้องกันการลักลอบใช้เครื่อง พร้อมการกำหนดขอบเขตการทำงานของ USER แต่ละคนให้มีอำนาจหน้าที่ในการทำงานแตกต่างกันได้
 11. กำหนดเงื่อนไขการทำงานของโปรแกรมให้เหมาะสมกับกิจการได้หลากหลายรูปแบบ เช่น พิมพ์ชื่อกิจการเป็นภาษาอังกฤษ, พิมพ์รายการสินค้าแบบย่อ
 12. รองรับการทำงานในระบบแฟรนไชน์ สามารถนำข้อมูลของแต่ละสาขามาประมวลผลที่สำนักงานใหญ่ได้ โดยสามารถกำหนดให้แต่ละสาขาเป็นแต่ละคลังสินค้า (ได้สูงสุด 150 คลังหรือสาขา)
 13. กำหนดรหัสสินค้าได้โดยไม่จำกัดจำนวน ใช้งานได้ทั้งแบบ SINGLE POINT และ MULTIPLE POINT สามารถเชื่อมโยงจุดขายได้ 150 จุด พร้อมโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชี EASY-ACC PLUS สำหรับควบคุมงานด้านบัญชีของกิจการแบบครบวงจร ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน
 14. สามารถใช้โปรแกรมร่วมกับเครื่องพิมพ์ DOT MATRIX ทั่วไปเพื่อออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้ทันที พร้อมกันนี้ยังสามารถต่อลิ้นชักเก็บเงินสด, เครื่องพิมพ์สลิป, เครื่องอ่านบาร์โค้ด หรืออุปกรณ์บาร์โค้ดอื่นๆได้อย่างครบถ้วนและกำหนดได้เองตามต้องการ

รายงานที่มีในโปรแกรม

 1. ตรวจสอบข้อมูล ณ ปัจจุบัน
  - รายการบันทึกประจำวัน / ไม่แสดงรายการสินค้า / แสดงรายการสินค้า
  - รายการเงินสดเข้า/ออก
  - ตรวจสอบเครื่องเก็บเงิน
   
 2. รายการบันทึกประจำวัน
  - ไม่แสดงรายการสินค้า /รวมใบกำกับเต็มรูป / ไม่รวมใบกำกับเต็มรูป / เฉพาะใบกำกับเต็มรูป
  - แสดงรายการสินค้า / รวมใบกำกับเต็มรูป / ไม่รวมใบกำกับเต็มรูป / เฉพาะใบกำกับเต็มรูป
  - รายการเงินสดเข้า/ออก
  - สรุปรายการนำส่งเงินสด
   
 3. ประวัติการขายสินค้า
  - แยกตามรหัสลูกค้า
  - แยกตามรหัสสินค้า
  - แยกตามพนักงานขาย
  - แยกตามผู้ใช้เครื่อง
   
 4. สรุปยอดขายในแต่ละวัน
  - ไม่แสดงช่วงเวลา
  - แสดงช่วงเวลา
   
 5. สรุปยอดขายในแต่ละเดือน
  - แสดงช่วงเวลา
  - ไม่แสดงช่วงเวลา
   
 6. พิมพ์ใบกำกับภาษี
  - ใบกำกับภาษีอย่างย่อ /เรียงตามวันที่ / เรียงตามใบกำกับ
  - ใบกำกับภาษีเต็มรูป
   
 7. พิมพ์ใบสรุปรายการนำส่งฯ
  - สรุปรายการนำส่งเงินสด / เรียงตามวันที่ / เรียงตามใบนำส่ง
  - รายการเงินสดเข้า/ออก / เรียงตามวันที่ / เรียงตามใบนำส่ง
   
 8. พิมพ์รายงานภาษีขาย / พิมพ์แบบปกติ / สรุปรวมในแต่ละวัน
 9. สรุปรายการสินค้าใบกำกับรวม
  - เรียงตามวันที่
  - เรียงตามใบกำกับชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
โปรแกรมบัญชี EASY ACC

โปรแกรมบัญชี EASY ACC FOR WIN
โปรแกรมบัญชี EASY ACC
โปรแกรมเงินเดือน PAYROOLCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท เอ.เอ็ม.อี คอมพิวเตอร์ แอนด์เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ชลบุรี โทร 038 279222-5 (จ-ศ 8.00-17.30 น. ส 9.00-15.00 น.) Fax : 038-279-445 , 080-017-8558 เมธา (ติดต่อขอใบเสนอราคาได้ตลอดเวลา) Metha@amecomputer.com, Sale@amecomputer.com , AME@amecomputer.com