ReadyPlanet.com
dot
bulletPROJECTOR
bulletCOMPUTER
bulletPRINTER
bulletMULTIFUNCTION PRINTER
bulletVISUALIZER
dot
dot
bulletACER COMPUTER
bulletACER NOTEBOOK
bulletACER TABLETS
bulletACER SMART PHONE
bulletACER PROJECTOR
bulletACER SERVER
bulletACER MONITOR
dot
dot
bulletEPSON PRINTER แท้ง แท้แท้
bulletEPSON PHOTO
bulletEPSON ALL IN ONE
bulletEPSON LASER PRINTER
bulletEPSON DOT MATRIC
bulletEPSON PROGRAPHIC
bulletEPSON PHOTO เทคโนโลยี่
bulletEPSON INK
dot
dot
bulletFOCUS TIME RECORDER
bulletเครื่องบันทึกเวลา BINARY TIME RECORDER
bulletBAR CODE SCANNER
bulletคำถาม-เหตุผลการใช้ BINARY TR2001
dot
dot
bulletโปรแกรมบัญชี EASY ACC FOR WIN
bulletโปรแกรมเงินเดือน PAY ROLL
bulletโปรแกรมขายปลีก POINT OF SALE
bulletแบบฟอร์มเอกสารสำเร็จรูป
bulletฟรี โปรแกรมทดลองใช้งาน
dot
dot
bulletLemel computer
dot
dot
bulletROLAND CUTTING MACHINE
dot
dot
bulletเครืองฉีดพลาสติก Shine well
dot
dot
bulletBROACHING MACHINE
bulletรูปเครื่อง Broaching
bulletตัวอย่างชิ้นงาน Broaching
bulletBROACHING CUTTER
dot
dot
bulletรถไถ-พรวนดินเล็ก
bulletเครื่องย่อยกิ่งไม้ขนาดเล็ก
bulletชุดเครื่องเรือหางยาว
dot
dot
bulletFilterMist ระบบ ขจัดไอน้ำมัน
dot
dot
bulletKufo Dust collectors
bulletWet and Dry Vaccuum Cleaner
dot
dot
bulletรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ UTS PRECITION
dot
dot
bulletตรวจสอบระยะประกัน EPSON
bulletตรวจสอบระยะประกัน ACER
dot
dot
โปรแกรมบัญชี EASY ACC


 

 


EASY-ACC โปรแกรมระบบบัญชีภาษาไทยสำหรับธุรกิจทุกประเภท ครอบคลุมการทำงานด้านบัญชีทั้งหมดได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการออกใบกำกับสินค้า ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน รับ-จ่ายเช็ค เงินสด คุมสต็อก ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ไปจนถึงการออกงบการเงินต่างๆทุกชนิด ขั้นตอนการทำงานได้รับการออกแบบให้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน ด้วยการใช้งานแบบ Pulldown Menu แสดงผลเป็นภาษาไทยทุกขั้นตอน และเรียงลำดับการทำงานประจำวันอย่างเป็นระเบียบ พร้อมด้วยระบบ Online Help ที่จะคอยแนะนำการใช้งานอยู่ตลอดทุกส่วนของโปรแกรม ช่วยให้คุณสามารถศึกษาและเรียนรู้การทำงานด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีการฝึกสอนใดๆทั้งสิ้น ในชุดโปรแกรมประกอบด้วยโปรแกรมหลัก 4 โปรแกรมได้แก่ โปรแกรมบัญชีแยกประเภท, โปรแกรมสินค้าคงคลัง, โปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย และ โปรแกรมลูกหนี้และรายได้ และโปรแกรมเสริมอีก 2 โปรแกรมเพื่อเชื่อมการทำงานของโปรแกรมหลักเข้าด้วยกันได้แก่ โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ ,โปรแกรมซื้อสินค้า แต่และโปรแกรมออกแบบให้แยกการทำงานกันอย่างเป็นอิสระ ทำให้คุณสามารถเริ่มต้นการทำงานที่โปรแกรมใดก่อนหลังได้ตามต้องการ และข้อมูลจะเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติเมื่อนำมาใช้งานร่วมกัน


ส่วนประกอบโปรแกรมบัญชีภาษาไทย EASY-ACC accounting system

โปรแกรมระบบบัญชีภาษาไทยประกอบด้วยส่วนหลัก 6 ส่วนในชุด Full version ซึ่งได้แก่

โปรแกรมบัญชีแยกประเภท (General Ledger)
โปรแกรมสินค้าคงคลัง (Inventory Control)
โปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย (Account Payable)
โปรแกรมลูกหนี้และรายได้ (Account Receivable)
โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ (Billing)
โปรแกรมซื้อสินค้า (Purchases)


คุณสมบัติทั่วไป

1.   ขั้นตอนการทำงานเป็นแบบ Pulldown Menu แสดงผลเป็นภาษาไทยโดยอัตโนมัติ รองรับการทำงานในแบบ DOS Mode และ Windows Mode ในโปรแกรมเดียว (เฉพาะใน Windows Mode สามารถใช้เมาส์ควบคุมการทำงานได้เช่นเดียวกับ Windows Application ทั่วไป)
2.   มีระบบ Online-Help ที่จะอธิบายการทำงานทุกส่วน และแนะนำการใช้เมื่อเกิดปัญหา
3.   จำนวนเงินสามารถรับได้ถึง 90,000,000,000.00 บาท (เก้าหมื่นล้านบาท)
4.    เนื่องจากการทำงานของโปรแกรมเป็นแบบ INTERACTIVE จึงทำให้สามารถเรียกข้อมูลหรือพิมพ์รายงานต่างๆออกมาได้ทันทีทุกเมื่อที่ต้องการโดยไม่ต้องเสียเวลาในการประมวลผลใดๆทั้งสิ้น
5.   รูปแบบและชนิดของรายงานหลากหลายครบถ้วน สามารถกำหนดช่วงเวลาที่จะพิมพ์รายงานได้หลาย-รูป-แบบ ไม่ว่าจะเป็นรายปี, รายเดือน, รายวัน เพื่อช่วยให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลสำหรับนำมาวิเคราะห์ปัญหา หรือตัดสินใจในการกำหนดนโยบายต่างๆเพื่อเพิ่มผลกำไรของกิจการ
 
6.   รายงาน, แบบยื่นต่างๆ รวมไปถึงเอกสารใบกำกับที่จะต้องนำส่งกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาทิเช่น รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย, ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป-แบบอย่างย่อ, แบบยื่น ภงด.1, ภงด.1ก, ภงด.91 ฯลฯ
7.   แสดงรายงานได้ทั้งบนจอภาพ, เครื่องพิมพ์ และเก็บเป็นไฟล์
8.   Export ข้อมูลออกมาในรูปของ Dbase (ไฟล์ .DBF) เพื่อนำไปใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ เช่น MS EXCEL, MS ACCESS, Lotus 1-2-3 หรือนำไปข้อมูลไปใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ได้ตามต้องการ
9.   สร้างกิจการต่างๆได้สูงสุด 90 กิจการ
10.   ใช้งานได้ทั้งแบบผู้ใช้คนเดียว (SINGLE USER) และระบบ LAN สามารถใช้ได้กับ LAN เกือบทุกยี่ห้อที่มีจำหน่ายในเมืองไทย เช่น Windows NT/2000/XP, Novel NetWare, LANtastic, PC-MOS 386, Banyan Vines, NTNX etc.
11.   ระบบฐานข้อมูลของโปรแกรมคือ B-TREE FILER ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่มีลักษณะการเก็บบันทึกตามหลัก Balance B-TREE Algorithm ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลบน PC ที่เร็วที่สุดและดีที่สุดในปัจจุบัน สามารถรองรับปริมาณข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้โดยความเร็วในการทำงานและการค้นหายังเป็นปกติ
12.   มีระบบรหัสผ่าน (Password) เพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกเรียกเข้าสู่โปรแกรมหรือเรียกดูรายงานที่ไม่ต้องการเปิดเผยได้อย่างมีประสิทธภาพ เนื่องจากการเก็บข้อมูลต่างๆจะเป็นฐาน 16 โดยไม่มีการระบุตำแหน่ง ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้โปรแกรมใดๆเรียกดูข้อมูลของท่านได้
13.   นอกจากตัวท่านเอง ต่างจากโปรแกรมที่เขียนด้วย Dbases (ไฟล์ .DBF) ที่สามารถเรียกดูได้โดยง่ายแม้จะมีรหัสผ่านก็ตาม
14.   สามารถกำหนดรหัสผ่านเฉพาะกลุ่ม (ได้สูงสุด 5 กลุ่ม) โดยแต่ละกลุ่มผู้ใช้งานจะเป็นกำหนดขอบเขตการทำงานได้เอง เช่น ให้ดูรายงานได้แต่ไม่สามารถบันทึกรายการค้าได้, กำหนดให้บันทึกรายการค้าได้แต่ไม่สามารถบันทึกรายการชำระเงินได้ เป็นต้น
15.   มีระบบการจัดเก็บประวัติการใช้งานโปรแกรม (Audit Tail) ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาว่ามีใครเข้าไปใช้งานโปรแกรมใด ในช่วงเวลาใดบ้าง
16.   มีระบบการสำรองข้อมูล พร้อมการตรวจสอบและนำข้อมูลเดิมกลับมาลงได้
17.   รองรับมาตรฐานการจัดทำบัญชีโดยใช้คอมพิวเตอร์ตามที่กรมสรรพากรกำหนดไว้


 

01 โปรแกรมบัญชีแยกประเภท (General Ledger)

โปรแกรมพื้นฐานสำหรับธุรกิจ ที่จะช่วยให้ทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและสถานะภาพของกิจการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานหรือขยายกิจการต่อไปในอนาคต โปรแกรมบัญชีแยกประเภทสามารถใช้ได้กับกิจการทุกประเภทและทุกรูปแบบ รวมไปถึงกิจการประเภทอุตสาหกรรมที่ต้องมีการออกงบต้นทุนผลิตด้วย รายงานทุกตัวท่านไม่ต้องออกแบบเอง เพราะโปรแกรมจะจัดการให้อย่างเหมาะสมตามประเภทของกิจการที่กำหนดให้โดยอัตโนมัติ การทำงานของโปรแกรมได้รับการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูงแต่เรียบง่ายต่อการใช้งาน โดยมีวิธีบันทึกรายการใกล้เคียงกับการลงสมุดรายวันทางบัญชีทั่วไป พร้อมระบบการสร้างรายการบันทึกอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานที่ไม่มีพื้นฐานทางบัญชีมาก่อนสามารถลงรายการประจำวันได้ทันที

คุณสมบัติโดยละเอียดของโปรแกรม

 1. ใช้ได้กับหลายๆกิจการและหลายรูปแบบ เช่น กิจการซื้อมา-ขายไป, ให้บริการ หรือกิจการ---ประเภท-อุตสาหกรรมที่มีการผลิต โดยรูปแบบ-งบ-การ-เงินจะเปลี่ยนไปตามประเภทของกิจการให้โดยอัต-โนมัติ (โปรแกรมจะจัดการให้เองโดยท่านไม่ต้องกำหนดขั้นตอนใดๆทั้งสิ้น)
 2. สามารถสร้างผังบัญชีด้วยตัวเองได้โดยไม่จำกัด กำหนดรหัสบัญชีได้ยาวสูงสุด 10 หลัก พร้องผังบัญชีตัวอย่างที่โปรแกรมจัดเตรียมไว้ให้ท่านสามารถนำมาใช้งานได้ทันที
 3. สามารถบันทึกได้ทั้งแบบบัญชีคู่และบัญชีเดี่ยว (สมุดรายวันทั่วไป และสมุดรายวันเฉพาะ) โดยจะมีการตรวจสอบยอดเงินที่บันทึกทำให้ไม่มีโอกาสบันทึกผิดพลาด และยอดเดบิตเครดิตจะเท่ากันเสมอ
 4. สามารถกำหนดงบประมาณของแต่ละบัญชีได้สูงสุดถึง 24 เดือนเพื่อใช้เปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนกับงบประมาณที่กำหนดไว้ (แสดงในงบการเงินเปรียบเทียบ)
 5. มีระบบการสร้างรายการบันทึกแบบอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้สามารถเตรียมรูปแบบการบันทึกรายการทางบัญชีได้ 30 แบบ การบันทึกก็เพียงใส่ตัวเลขในช่องเดบิตหรือเครดิตเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ไม่มีพื้นฐานทางบัญชีมาก่อนสามารถบันทึกรายการได้โดยง่าย
 6. สร้างสมุดรายวันเฉพาะได้ 30 เล่ม แต่ละเล่มสามารถบันทึกข้อมูลได้ไม่จำกัด
 7. สามารถกำหนดเลขที่เล่มของสมุดรายวันทั่วไปได้เช่นเดียวกับสมุดรายวันเฉพาะ แต่สามารถบันทึกรายการที่ซับซ้อนกว่า และแยกประเภทของรายการบันทึกได้เช่นเดียวกับสมุดรายวันเฉพาะ เช่น สมุดรายวันทั่วไปเฉพาะรายการปรับปรุง เป็นต้น
 8. รายงานทุกตัวโปรแกรมจะสร้างให้เองโดยอัตโนมัติตรงกับกิจการของท่าน และเมื่อมีการเพิ่มบัญชีตัวใหม่ขึ้นมา โปรแกรมจะนำบัญชีตัวนั้นเข้าไปไว้ในรายงานที่เหมาะสมให้ทันที จึงทำให้ผู้ที่ไม่มีความชำนาญในด้านบัญชีไม่ต้องกังวลว่าจะสร้างรายงานถูกต้องหรือไม่
 9. สามารถพิมพ์งบการเงินต่างๆได้ทันทีทุกเมื่อที่ต้องการโดยไม่ต้องมีการปิดบัญชีใดๆทั้งสิ้น เพราะเมื่อท่านบันทึกรายการค้าเข้าไปในโปรแกรม ข้อมูลจะถูก POST เข้าไปยังรายงานบัญชีแยกประเภททันที ท่านจึงสามารถออกงบการเงินทุกชนิดตั้งแต่งบทดลองจนถึงงบดุลได้ทันทีเช่นกัน หรือกล่าวคือ ท่านมีหน้าที่บันทึกรายการค้าลงในสมุดรายวันทั่วไป (หรือสมุดรายวันเฉพาะ) เท่านั้น ส่วนหน้าที่ที่เหลือทั้งหมดโปรแกรมจะจัดการให้โดยที่ท่านไม่ต้องทำขั้นใดๆเพิ่มอีกเลย
 10. ช่วงการพิมพ์รายงานสามารถกำหนดได้อย่างเป็นอิสระ เช่น ช่วงเดือน หรือ ช่วงวันที่ต้องการ
 11. สามารถจัดทำ CONSOLIDATE ACCOUNT (งบการเงินรวม) ได้สูงสุด 90 กิจการหรือสาขา

รายงานที่มีในโปรแกรม

 1. สมุดรายวันทั่วไป
  - แบบย่อ
  - แบบปกติ
   
 2. สมุดรายวันเฉพาะ
 3. บัญชีแยกประเภท
  - แบบมาตรฐาน
  - แบบเคลื่อนไหว
  - แบบสรุปแต่ละงวด
   
 4. สรุปประเภทบัญชีย่อย
 5. งบการเงิน
  5.1 งบทดลอง
         - ก่อนปิดบัญชี
         - หลังปิดบัญชี
  5.2 งบกำไรขาดทุน
  5.3 งบดุล
  5.4 งบต้นทุนการผลิต
  5.5 งบแสดงฐานะทางการเงิน
  5.6 งบกระแสเงินสด
  5.7 งบการเงินเปรียบเทียบ
         - งบกำไรขาดทุน
         - งบดุล
         - งบต้นทุนผลิต
  5.8 งบกำไรสะสม
  5.9 กระดาษทำการ

02 โปรแกรมสินค้าคงคลัง (Inventory Control)

โปรแกรมที่ช่วยในการบริหารและจัดการงานลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระในการควบคุมบัญชีลูกหนี้และบัญชีเงินสดให้สะดวกรวดเร็วและง่ายดาย สามารถทำการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของลูกหนี้ค้างชำระได้ เช่น ยอดเงินที่ค้างชำระ, ใบกำกับที่ยังไม่ได้ชำระเงิน, ใบวางบิลที่ถึงกำหนด, เช็ครับล่วงหน้า เป็นต้น สามารถบันทึกการรับชำระเงินได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น เช็ค, เงินสด, บัตรเครดิต, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ส่วนลด และยังสามารถตรวจสอบรายการรับชำระเงินในแต่ละวันโดยแยกตามประเภทของการรับชำระได้อีกด้วย

รายละเอียดของโปรแกรม

 • ความยาวของรหัสลูกหนี้ 10 ตัวอักษร
 • ความยาวสูงสุดของชื่อ 45 ตัวอักษร
 • ความยาวสูงสุดของที่อยู่ 90 ตัวอักษร
 • จำนวนเงินสูงสุดต่อ 1 รายการ 9,000,000,000 (เก้าพันล้าน)
 • จำนวนเงินรวมสูงสุด 90,000,000,000 (เก้าหมื่นล้านบาท)
 • จำนวนทศนิยม 2 หลัก

หน้าที่การทำงานโดยสรุป

 1. บันทึกรายการค้าและรายได้ได้ทุกประเภท ได้แก่ ลูกหนี้, เงินสด, เช็ค, บัตรเครดิต และยังสามารถแยกรายการบันทึกโดยการระบุคลังสินค้าได้อีกด้วย (ซึ่งจะสัมพันธ์กับโปรแกรมสินค้าคงคลังเมื่อใช้งานร่วมกัน)
 2. การค้นหารหัสลูกหนี้สามารถค้นหาโดยใช้ บางส่วนของรหัส, ชื่อ, ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ได้ และยังสามารถกำหนดให้เรียงลำดับตามรหัส หรือตามชื่อลูกหนี้ก็ได้
 3. สามารถกำหนดประเภทลูกหนี้ได้ 60 ประเภท และกำหนดเลขที่บัญชีคุมแต่ละประเภทได้
 4. ภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถบันทึกได้ทั้งเป็นเปอร์เซ็นต์และจำนวนเงิน พิมพ์รายงานภาษีขายได้ทุกเมื่อ
 5. สามารถบันทึกส่วนลดหลายๆระดับได้ เช่น 10+5+2% เป็นต้น
 6. สามารถตรวจสอบและค้นหาใบกำกับที่ถึงกำหนด และออกใบวางบิล (ใบแจ้งหนี้) ได้ทุกเมื่อที่ท่านต้องการ พร้อมทั้งยังสามารถกำหนดระยะเวลาการวางบิลล่วงหน้าได้ เช่น ให้เครดิตลูกค้า 30 วัน วางบิลล่วงหน้า 7 วัน เป็นต้น
 7. บันทึกการรับชำระเงินได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น เช็ค, เงินสด, บัตรเครดิต, ส่วนลด, ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย หรือหนี้สูญ พร้อมทั้งสามารถรับชำระเงินเป็นบางส่วน โดยใบกำกับที่ยังค้างชำระอยู่นั้นจะถูกต้ดออกไปก็ต่อเมื่อชำระครบถ้วนแล้ว
 8. กำหนดการให้เครดิตกับลูกหนี้แต่ละรายได้ และวงเงินที่ให้กับลูกหนี้รายนั้นๆ เมื่อมีการให้เครดิตเกินกำหนดโปรแกรมจะเตือนให้ทราบทันที
 9. มีรายงานสรุปสำหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการดำเนินงานต่างๆมากมาย เช่น รายงานค้างชำระแยกตามอายุหนี้ สรุปยอดขายและค้างชำระ บัญชีแยกประเภทลูกหนี้รายตัว ฯลฯ
 10. สามารถโอนรายการไปยังโปรแกรมบัญชีแยกประเภท และรายการที่บันทึกจากลูกหนี้จะถูกแปลงเป็นรายการทางบัญชี (เดบิต-เครดิต) ให้โดยอัตโนมัติ

รายงานที่มีในโปรแกรม

 1. รายการบันทึกประจำวัน
  1.1 บันทึกใบกำกับสินค้า
         - แสดงทุกรายการ
         - แสดงเฉพาะลูกหนี้
         - แสดงเฉพาะเงินสด
         - แสดงเฉพาะเช็ค
         - แสดงเฉพาะบัตรเครดิต
  1.2 การออกใบวางบิล (ใบแจ้งหนี้)
  1.3 บันทึกรายการรับชำระเงิน
   
 2. ใบกำกับแยกตามลูกค้า
  2.1 ใบกำกับทั้งหมด
  2.2 เฉพาะที่ครบกำหนด
  2.3 ค้างชำระแยกตามอายุหนี้
   
 3. ใบวางบิลที่ถึงกำหนดรับเช็ค
 4. เช็คที่ถึงกำหนดเข้าบัญชี
 5. สรุปรายการรับชำระเงิน
  5.1 รายการเช็คและเงินสดจ่าย
  5.2 รายการส่วนลดและหักภาษี

   
 6. สรุปรายการค้าแยกตามลูกหนี้
  6.1 แยกตามลูกหนี้รายตัว
  6.2 แยกตามประเภทลูกหนี้
   
 7. สรุปยอดสะสมและยอดคงเหลือ
  7.1 แยกตามลูกหนี้รายตัว
  7.2 แยกตามประเภทลูกหนี้
   
 8. พิมพ์ใบวางบิล (ใบแจ้งหนี้)
 9. พิมพ์จ่าหน้าซองจดหมาย
 10. พิมพ์รายงานภาษีขาย
  10.1 สำหรับกิจการ
  10.2 สำหรับนำส่งสรรพากร
   
 11. บัญชีแยกประเภทลูกหนี้รายตัว

 

03 โปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย (Account Payable)

โปรแกรมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังสินค้าให้ดียิ่งขึ้น สามารถจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสินค้าได้ทั้งหมด เช่น ซื้อ, ขาย, รับคืน, ส่งคืน, ปรับปรุงสินค้า, โอนสินค้าระหว่างคลัง โดยท่านสามารถทราบปริมาณสินค้าคงเหลือ, สินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ, การเคลื่อนไหวของสินค้า, กำไรขั้นต้นของสินค้าแต่ละตัว, จัดอันดับสินค้าที่ขายได้มากที่สุด ต้นทุนขายสินค้า ฯลฯ ได้ทันทีในทุกๆช่วงเวลาที่ต้องการ นอกจากนี้ยังมีรายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า (สต็อกการ์ด) ที่จะช่วยให้ท่านสามารถควบคุมสินค้าแต่ละตัวอย่างละเอียดและมีประสิทธิภาพได้ตลอดทั้งปี

คุณสมบัติโดยละเอียดของโปรแกรม

 1. การทำงานของโปรแกรมจะเป็นแบบ Real Time ปริมาณสินค้าจะเปลี่ยนแปลงทันทีเมื่อมีการเคลื่อนไหวของสินค้า เพื่อให้ท่านสามารถพิมพ์รายงานได้ทันทีที่มีการซื้อ-ขายเกิดขึ้น ช่วยให้ท่านสามารถตรวจสอบยอดขายได้ตลอดเวลาตามต้องการ
 2. ระบบ 2 รหัสใน 1 สินค้า โดยรหัสสินค้าบันทึกได้สูงสุด 13 ตัวอักษร และรหัสสินค้าของผู้ขายได้ 15 หลัก ซึ่งสามารถทำการค้นหาตามรหัสสินค้าปกติ หรือรหัสสินค้าของผู้ขายก็ได้ นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งหมวดของสินค้าได้สูงสุด 90 หมวด และยังสามารถกำหนดให้นำเอสรหัสหมวดสินค้ามารวมหรือไม่รวมกับรหัสสินค้าก็ได้
 3. รองรับจำนวนสินค้าที่ซื้อขายต่อ 1 รายการได้สูงสุด 900,000 หน่วย ความละเอียดของทศนิยมได้ 4 หลัก มูลค่าสินค้ารวมได้สูงสุด 900,000,000 บาท
 4. รองรับการทำงานในระบบบาร์โค้ดทั้งแบบ EAN 8, EAN 13 หรือ CODE 39
 5. สามารถกำหนดการเรียงลำดับของสินค้าได้ทั้ง เรียงตามรหัส หรือเรียงตามชื่อสินค้า
 6. สามารถกำหนดราคาขายได้ 3 ระดับ และเมื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรมลูกหนี้ สามารถกำหนดราคาขายที่จะให้กับลูกหนี้แต่ละคนได้ เมื่อต้องการออกใบกำกับ
 7. การค้นหารหัส สามารถค้นหาได้ทั้งจากรหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, รหัสสินค้าของผู้ขาย โดยให้ใส่เพียงบางส่วน และโปรแกรมจะค้นหารหัสที่ใกล้เคียงให้โดยอัตโนมัติ
 8. สามารถเลือกวิธีคำนวณต้นทุนได้ 3 แบบ คือ แบบถัวเฉลี่ย, เข้าก่อน-ออกก่อน (FIFO) และแบบเข้าหลัง-ออกก่อน (LIFO)
 9. สินค้าแต่ละตัวสามารถกำหนดหน่วยนับได้ถึง 3 ระดับ (เช่น ชิ้น,โหล, กล่อง)
 10. กำหนดส่วนประกอบการขายสินค้า (Component Stock) พร้อมรายงานส่วนประกอบสินค้าคงเหลือเพื่อตรวจสอบว่าสินค้าที่ใช้เป็นส่วนประกอบที่มีอยู่สามารถนำมาประกอบเป็นสินค้าใหญ่ได้กี่ชิ้น
 11. กำหนดคลังสินค้าได้สูงสุด 150 คลัง สามารถพิมพ์รายงานโดยแยกแต่ละคลังหรือจะให้รวมทุกคลังก็ได้ตามต้องการ สามารถโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังได้ตลอดเวลา
 12. กำหนดปริมาณสินค้าคงเหลือต่ำสุดในคลังได้ และเมื่อใดที่สินค้าลดลงจนถึงจุดที่กำหนดไว้ ท่านก็จะสามารถพิมพ์รายงานออกมาตรวจสอบได้ทันที
 13. กำหนดให้แสดงให้ไม่แสดงต้นทุนในส่วนรายละเอียดของสินค้าได้ หรือให้แสดงเฉพาะผู้มีรหัสผ่านลำดับที่ 1 เพื่อไม่ให้พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องทราบข้อมูลของบริษัท
 14. สามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสินค้าได้ตลอด 2 ปีทั้งปริมาณสินค้าที่รับเข้า และจ่ายออก
 15. คำนวณกำไรขั้นต้นทันทีเมื่อมีการจำหน่ายสินค้า ให้ท่านทราบผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างละเอียดและถูกต้อง

รายงานที่มีในโปรแกรม

 1. รายการบันทึกประจำวัน
  1.1 แสดงทุกรายการ
  1.2 เฉพาะรายการขาย
  1.3 เฉพาะรายการซื้อ
  1.4 เฉพาะรายการรับคืน
  1.4 เฉพาะรายการปรับปรุง
  1.5 เฉพาะรายการโอนสินค้าระหว่างคลัง

   
 2. ราคาขายและจำนวนคงเหลือ
  2.1 แสดงทุกราคาขาย
  2.2 แสดงเฉพาะราคาขาย A
         - แสดงจำนวนคงเหลือ
         - ไม่แสดงจำนวนคงเหลือ
  2.3 แสดงเฉพาะราคาขาย B
         - แสดงจำนวนคงเหลือ
         - ไม่แสดงจำนวนคงเหลือ
  2.4 แสดงเฉพาะราคาขาย C
         - แสดงจำนวนคงเหลือ
         - ไม่แสดงจำนวนคงเหลือ
  2.5 แสดงเฉพาะจำนวนสินค้าคงเหลือ (เพื่อสำหรับตรวจนับ)
         - แสดงหน่วยนับหลายระดับ
         - ไม่แสดงหน่วยนับหลายระดับ
 3. สินค้าส่วนประกอบคงเหลือ
 4. สินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
 5. สินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ
 6. การเคลื่อนไหวของสินค้า
  6.1 แยกตามจำนวนสินค้า
  6.2 แยกตามมูลค่าของสินค้า
   
 7. สรุปผลการดำเนินงาน
  7.1 แยกตามรหัสสินค้า
  7.2 แยกตามหมวดสินค้า
   
 8. จัดอันดับสินค้าขายมากที่สุด
  8.1 จัดตามจำนวนที่ขาย
  8.2 จัดตามค่าการขาย
  8.3 จัดตามกำไรขั้นต้น
   
 9. บัญชีพิเศษ/บัญชีคุมสินค้า (สต็อกการ์ด)
  9.1 แสดงทุกรายการ
  9.2 เฉพาะที่เคลื่อนไหว
   
 10. รายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ
  10.1 แสดงทุกรายการ
  10.2 แสดงเฉพาะที่เคลื่อนไหว
   
 11. สินค้าคงเหลือในแต่ละคลัง

 

04 โปรแกรมลูกหนี้และรายได้ (Account Receivable)

โปรแกรมที่เชื่อมการทำงานของ 2 โปรแกรมหลักเข้าด้วยกัน คือ โปรแกรมสินค้าคงคลังกับโปรแกรมลูกหนี้และรายได้ โดยมีหน้าที่หลักในการออกใบกำกับต่างๆ และจัดพิมพ์ใบกำกับต่างๆ อาทิ ใบกำกับสินค้า, ใบกำกับภาษี, ใบสั่งจองสินค้า, ใบรับคืนสินค้า ฯลฯ ซึ่งข้อมูลที่บันทึกจากโปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับนี้จะถูกโอนไปยังโปรแกรมหลักทั้ง 2 โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนในการทำงานได้เป็นอย่างดี ในการจัดพิมพ์ใบกำกับนั้นสามารถจัดพิมพ์ลงฟอร์มใบกำกับสำเร็จรูปซึ่งมีรูปแบบให้เลือกใช้หลายรูปแบบ หรือจะพิมพ์ลงบนกระดาษเปล่าก็ได้ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบรายการใบกำกับที่บันทึกในแต่ละวันโดยสรุปเป็นเดือนหรือตลอดทั้งปีก็ได้ และสามารถตรวจสอบประวัติการขายสินค้าโดยแยกตามสินค้า, ลูกค้า หรือพนักงานขาย ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติโดยละเอียดของโปรแกรม

 1. รายการที่บันทึกจากโปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับจะไปตัดสต็อกสินค้าในโปรแกรมสินค้าคงคลัง และสร้างรายการรายได้ในโปรแกรมลูกหนี้ให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนในการบันทึกรายการ นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละโปรแกรมหลักเพื่อความถูกต้องในการออกใบกำกับอีกด้วย เช่น ระดับของราคาขายของลูกค้าแต่ละราย, วงเงินเครดิต เป็นต้น
 2. ใช้ได้ทั้งกิจการที่เข้าอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่อยู่ในภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งสามารถคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้งแบบรวมภาษี หรือแยกภาษี (INCUSIVE TAX,EXCUSIVE TAX)
 3. สามารถออกใบกำกับสินค้า, ใบกำกับภาษี, ใบสั่งจอง และใบรับคืนสินค้า นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดชื่อใบกำกับได้เองอีก 3 รายการตามต้องการ
 4. บันทึกส่วนลดได้หลายแบบทั้งส่วนลดของสินค้าแต่ละตัวและส่วนลดพิเศษ และยังสามารถบันทึกได้หลายระดับ เช่น 10+5+3%
 5. การพิมพ์ใบกำกับสามารถเลือกพิมพ์ได้ทั้งแบบลงฟอร์มใบกำกับสำเร็จรูป หรือพิมพ์ออกมาเป็นรายการค้าโดยไม่ต้องลงฟอร์มก็ได้ (พิมพ์ลงในกระดาษเปล่า) ซึ่งการจัดพิมพ์ทั้ง 2 แบบถูกต้องตามระเบียบสรรพากรทุกประการ
 6. สามารถนำรายการจากใบสั่งจองสินค้ามาออกเป็นรายการใบกำกับสินค้าได้ทันที และปริมาณสินค้าในใบสั่งจองจะลดลงไปโดยอัตโนมัติ (ในกรณีที่มีการจัดส่งสินค้าเป็นบางส่วน)
 7. รายงานต่างๆในโปรแกรมไม่จำกัดระยะเวลาในการจัดพิมพ์รายงาน สามารถจัดพิมพ์ได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการ

รายงานที่มีในโปรแกรม

 1. รายการบันทึกใบกำกับ
  1.1 ไม่แสดงรายการสินค้า
         - ไม่รวมใบสั่งจอง
         - รวมใบสั่งจอง
         - เฉพาะใบสั่งจอง
  1.2 แสดงรายการสินค้า
         - ไม่รวมใบสั่งจอง
         - รวมใบสั่งจอง
         - เฉพาะใบสั่งจอง

   
 2. ประวัติการขายสินค้า
  2.1 แยกตามรหัสลูกค้า
         - ไม่แสดงต้นทุนขาย
         - แสดงต้นทุนขาย
  2.2 แยกตามรหัสสินค้า
         - ไม่แสดงต้นทุนขาย
         - แสดงต้นทุนขาย
  2.3 แยกตามรหัสพนักงานขาย
         - ไม่แสดงต้นทุนขาย
         - แสดงต้นทุนขาย

   
 3. สรุปยอดขายในแต่ละวัน
 4. สรุปยอดขายในแต่ละเดือน
 5. พิมพ์ใบกำกับสินค้า
 6. พิมพ์ใบรับคืนสินค้า
 7. พิมพ์ใบสั่งจองสินค้า
 8. พิมพ์แบบฟอร์มใบกำกับ

 

05 โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ (Billing)

สามารถใช้ได้กับกิจการทุกประเภท ทั้งกิจการที่มีการจำหน่ายสินค้า,ให้บริการ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยลดภาระในการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อสินค้าหรือค่าใช้จ่ายทั่วไปของกิจการ เช่นค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น ซึ่งสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายเฉพาะเจ้าหนี้แต่ละรายหรือประเภทของค่าใช้จ่าย (กำหนดได้สูงสุด 60 ประเภท) ที่ผ่านมา โดยแยกดูการเคลื่อนไหวในแต่ละเดือนหรือยอดสะสมได้ตลอด 24 เดือน มีระบบการจัดเตรียมบิลเพื่อชำระเงินพร้อมกับพิมพ์ใบรับวางบิลให้กับร้านค้าเหล่านั้นเพื่อนัดวันมารับเช็คจากโปรแกรมได้ทันที รวมไปถึงการบันทึกการออกเช็คสั่งจ่ายซึ่งจะทำให้ท่านสามารถทราบยอดเช็คที่สั่งจ่ายไปแล้วทั้งล่วงหน้าและย้อนหลังได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย

คุณสมบัติโดยละเอียดของโปรแกรม

 1. บันทึกรายการได้ทั้งรายการประเภทซื้อสินค้าหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆได้ทุกประเภท โดยสามารถแยกแยะรายการค่าใช้จ่ายต่างๆโดยใช้เลขที่บัญชีแยกประเภท
 2. รองรับรหัสเจ้าหนี้ได้สูงสุด 10 หลัก และจำนวนเงินสูงสดต่อรายการได้ไม่เกิน 900,000,000 บาท (เก้าพันล้านบาท) จำนวนเงินรวมได้สูงสุดไม่เกิน 90,000,000,000 บาท (เก้าหมื่นล้านบาท)
 3. บันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้งเป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงิน และสามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อได้ทันที
 4. สามารถกำหนดเลขที่จัดลำดับของใบกำกับภาษีซื้อ อีกทั้งยังกำหนดงวดเดือนภาษีที่จะนำใบกำกับภาษีนั้นไปเครดิตได้เอง
 5. ตรวจสอบใบกำกับที่ถึงกำหนดชำระเงินพร้อมกับออกใบรับวางบิลเพื่อนนัดมารับเงินได้
 6. บันทึกการชำระหนี้ได้ทุกรูปแบบและทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเช็ครับล่วงหน้า, เงินสด, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ส่วนลด และสามารถบันทึกการชำระเงินบางส่วนได้ โดยยอดเงินจะลดลงไปตามยอดที่ชำระและถูกตัดออกไปเมื่อชำระแล้วครบถ้วน
 7. ตรวจสอบรายการเช็คสั่งจ่ายล่วงหน้าได้ในแต่ละวัน
 8. สามารถบันทึกรายละเอียดเจ้าหนี้พร้อมกับเครดิตหรือวงเงินสูงสุดของแต่ละราย และกำหนดประเภทเจ้าหนี้ได้สูงสุด 60 ประเภท
 9. ในการค้นหารหัสสามารถใช้ บางส่วนของรหัส,ชื่อ,ที่อยู่ หรือ โทรศัพท์ก็ได้ และยังกำหนดให้โปรแกรมเรียงลำดับตามรหัส หรือตามชื่อเจ้าหนี้ได้อีกด้วย
 10. สามารถบันทึกส่วนลดหลายๆระดับได้ เช่น 10+5+2% เป็นต้น
 11. สามารถโอนรายการค้าไปยังโปรแกรมบัญชีแยกประเภท และโปรแกรมจะสร้างรายการทางบัญชี (เดบิต-เครดิต) ให้เองโดยอัตโนมัติ

รายงานที่มีในโปรแกรม

 1. รายการบันทึกประจำวัน
  1.1 บันทึกใบกำกับสินค้า
  1.2 การออกใบรับวางบิล
  1.3 บันทึกรายการชำระเงิน

   
 2. ใบกำกับแยกตามเจ้าหนี้
  2.1 ใบกำกับทั้งหมด
  2.2 เฉพาะที่ครบกำหนด
  2.3 ค้างชำระแยกตามอายุหนี้
   
 3. ใบรับวางบิลครบกำหนดจ่ายเช็ค
 4. เช็คที่ถึงกำหนดสั่งจ่าย
 5. สรุปรายการรับชำระเงิน
  5.1 รายการเช็คและเงินสดจ่าย
  5.2 รายการส่วนลดและหักภาษี
   
 6. สรุปรายการค้าแยกตามเจ้าหนี้
 7. สรุปยอดสะสมและยอดคงค้าง
 8. พิมพ์ใบรับวางบิล
 9. พิมพ์จ่าหน้าซองจดหมาย
 10. พิมพ์รายงานภาษีซื้อ
 11. บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้รายตัว

 

06 โปรแกรมซื้อสินค้า (Purchases)

โปรแกรมใช้สำหรับบันทึกรายการซื้อสินค้า โดยเชื่อมการทำงานระหว่างโปรแกรมสินค้าคงคลังกับโปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย หลังจากบันทึกรายการสามารถจัดพิมพ์เป็นใบซื้อเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกรายการ หรือจะใช้จัดทำใบสั่งซื้อสินค้าเพื่อตรวจสอบก่อนที่จะมีการสั่งสินค้าเข้า ข้อมูลที่บันทึกจากโปรแกรมซื้อสินค้าจะถูกโอนเข้าไปยังโปรแกรมทั้ง 2 โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการซื้อสินค้าของท่านได้ตลอดเวลา และสามารถตรวจสอบประวัติการซื้อสินค้าโดยแยกตามสินค้าแต่ละตัว หรือแยกตามผู้ขายก็ได้ เพื่อเป็นการตรวจสอบราคาก่อนที่จะมีการสั่งซื้อ

คุณสมบัติโดยละเอียดของโปรแกรม

 1. ข้อมูลที่บันทึกจากโปรแกรมซื้อสินค้า จะทำหน้าที่ไปเพิ่มสต็อกสินค้าในโปรแกรมสินค้าคงคลัง และสร้างรายการค่าใช้จ่ายในโปรแกรมเจ้าหนี้ฯ ให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนในการทำงานและลดความซ้ำซ้อนในการบันทึกรายการ
 2. ภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถบันทึกได้ทั้งเป็นจำนวนเงินหรือเป็นเปอร์เซนต์ได้ และยังกำหนดราคาซื้อเป็นราคารวมภาษีหรือยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มได้อีกด้วย
 3. บันทึกรายการได้ไม่จำกัดจำนวน และสามารถแยกรายการซื้อสินค้าได้ด้วยรหัสบัญชีแยกประเภท
 4. สามารถบันทึกและพิมพ์ใบซื้อสินค้า, ใบสั่งซื้อสินค้า, ใบรับคืนสินค้า และสามารถทำการแก้ไขหรือคัดลอกรายการจากใบกำกับใบอื่นที่เคยบันทึกไปก่อนหน้านี้แล้วโดยไม่ต้องมาบันทึกรายการซ้ำอีกครั้ง
 5. กรณีที่มีการบันทึกใบสั่งซื้อสินค้า สามารถรายการจากใบสั่งซื้อมาเปลี่ยนเป็นใบซื้อสินค้าได้โดยไม่ต้องบันทึกรายการซ้ำอีกครั้ง โดยปริมาณในใบสั่งซื้อจะลดลงไปโดยอัตโนมัติเมื่อมีการรับสินค้าเข้ามาบางส่วน และจะถูกลบออกไปเมื่อได้รับสินค้าครบถ้วน
 6. ตรวจสอบประวัติการซื้อโดยแยกตามรหัสสินค้า หรือรหัสเจ้าหนี้ และตรวจสอบมูลค่าการสั่งซื้อโดยแยกเป็นแต่ละวันได้ตลอดทั้งเดือน หรือแสดงเป็นยอดสะสมในแต่ละเดือนได้ตลอดทั้งปี
 7. รายงานต่างๆไม่จำกัดช่วงในการแสดงผล สามารถเรียกตรวจสอบได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการ

รายงานที่มีในโปรแกรม

 1. รายการบันทึกใบกำกับ
  1.1 ไม่แสดงรายการสินค้า
         - ไม่รวมใบสั่งซื้อ
         - รวมใบสั่งซื้อ
         - เฉพาะใบสั่งซื้อ
  1.2 แสดงรายการสินค้า
         - ไม่รวมใบสั่งซื้อ
         - รวมใบสั่งซื้อ
         - เฉพาะใบสั่งซื้อ
   
 2. ประวัติการซื้อสินค้า
  2.1 แยกตามรหัสเจ้าหนี้
  2.2 แยกตามรหัสสินค้า
   
 3. สรุปยอดซื้อในแต่ละวัน
 4. สรุปยอดซื้อในแต่ละเดือน
 5. พิมพ์รายการซื้อสินค้า
 6. พิมพ์ใบส่งคืนสินค้า
 7. พิมพ์ใบสั่งซื้อ
ความต้องการของระบบ

- OS หรือ ระบบปฏิบัติการ DOS 5.0 ขึ้นไป, Windows 95,98,Me,NT,2000,XP
- ความเร็ว CPU ขั้นต่ำ 486-66 MHz (ขอแนะนำให้ใช้ CPU ที่ความเร็ว 166 MHz ขึ้นไป)
- หน่วยความจำขั้นต่ำ 4 MB. สำหรับการใช้งานบน DOS และ 32 Mb. สำหรับการใช้งานบน Windows
- เนื้อที่ว่างของฮาร์ดดิสก์ 10 MB.
- ดิสก์ไดร์ฟขนาด 3.5 นิ้ว 1.44 MB.
- เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix แบบแคร่สั้น หรือ แคร่ยาวชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
โปรแกรมบัญชี EASY ACC

โปรแกรมบัญชี EASY ACC FOR WIN
โปรแกรมเงินเดือน PAYROOL
โปรแกรม ขายปลีก ณ จุดขายCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท เอ.เอ็ม.อี คอมพิวเตอร์ แอนด์เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ชลบุรี โทร 038 279222-5 (จ-ศ 8.00-17.30 น. ส 9.00-15.00 น.) Fax : 038-279-445 , 080-017-8558 เมธา (ติดต่อขอใบเสนอราคาได้ตลอดเวลา) Metha@amecomputer.com, Sale@amecomputer.com , AME@amecomputer.com